Czesne i godziny

Czesne

English Montessori Preschool jest placówką prywatną i pobiera czesne za świadczone usługi.  Nasze czesne jest porównywalne z czesnym w innych wysokiej jakości przedszkolach w Katowicach i obejmuje 7 godzin kontaktowych dziennie z polskim nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i metody Montessori oraz z nauczycielem native speakerem.  Nie gwarantujemy obecności nauczyciela native speakera w miesiącach wakacyjnych lipiec i sierpień.

 

Czesne jest opłatą roczną, która może być uiszczona w formie jednej płatności za cały rok szkolny z góry, dwóch płatności (po jednej za każdy semestr) lub dwunastu płatności miesięcznych.

 

W przypadku rodzeństwa przysługuje zniżka w wysokości 20% od całości opłaty.  W przypadku płatności za cały rok z góry rodzic otrzymuje 5% zniżki, a w przypadku płatności semestralnej 3% zniżki.

 

Czesne obejmuje 3 posiłki dziennie: poranną przekąskę, dwudaniowy ciepły obiad i podwieczorek, a także zajęcia gimnastyczne raz w tygodniu oraz ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Godziny i kalendarz przedszkolny

Book a tour