Program nauczania

Chłonny Umysł

Od urodzenia do szóstego roku życia, dzieci charakteryzuje to, co Montessori nazwała "chłonnym umysłem".  Umysły dzieci są jak gąbki, które chłoną wiedzę z otaczającego je środowiska.  Między trzecim a szóstym rokiem życia dziecko jest odkrywcą swojego otoczenia, pragnącym dowiedzieć się jak najwięcej o otaczającym je świecie.

Cele i obszary programu nauczania

 

Program nauczania w przedszkolu Montessori jest szeroki i bogaty, a jego celem jest pomoc dzieciom w rozwoju społecznym, emocjonalnym, fizycznym i poznawczym.  Istnieje wiele obszarów programu nauczania: życie praktyczne, edukacja sensoryczna, matematyka, pisanie, czytanie, geografia, biologia, nauki ścisłe, sztuka i muzyka.  Dzieci uczą się również o wdzięku i uprzejmości.

 

Klasa przedszkolna daje dzieciom swobodę pracy w ramach ograniczeń, jednocześnie rozwijając ich zdolność koncentracji i samokontroli.

Book a tour