Dwujęzyczność w EMP

Dzieci rozwijają swoje umiejętności językowe w English Montessori Preschool w najbardziej naturalny sposób - poprzez codzienne interakcje z nauczycielami w zwyczajnych sytuacjach komunikacyjnych.  W każdej klasie jest zatrudniony native speaker, a polski nauczyciel również konsekwentnie rozmawia z dziećmi po angielsku, aby zmaksymalizować kontakt dziecka z językiem.

 

Dzieci zazwyczaj dość szybko przyswajają zwroty grzecznościowe w języku angielskim, na przykład: "hello", "goodbye", "please", "thank you", "come here", "how are you?" itp.  Następnie mogą zacząć śpiewać w domu proste piosenki w języku angielskim, których nauczyły się w przedszkolu.  Po około roku uczęszczania dziecka do przedszkola, rodzice często mówią, że ich dziecko znacznie rozwinęło swoje umiejętności w języku angielskim i jest w stanie porozumiewać się z rodzicem za pomocą prostych dialogów, a w późniejszych latach programu prowadzić bardziej złożone wymiany zdań.  Oczywiście, im bardziej wspierać będą Państwo dwujęzyczność swojego dziecka w domu, tym szybsze będą jego postępy.

 

Jeśli chodzi o program czytania, najpierw uczymy dziecko dźwięków liter w języku angielskim, a następnie dziecko zaczyna czytać słowa w języku angielskim.  W oparciu o najlepsze praktyki Montessori stworzyliśmy specjalnie zaprojektowane materiały do nauki czytania w języku angielskim.

 

Większość naszych dzieci pochodzi z rodzin polskojęzycznych, ale mamy również dzieci z rodzin mieszanych polsko-międzynarodowych oraz międzynarodowych.  Rodzinom międzynarodowym oferujemy program nauczania w języku angielskim, a dzieci te uczą się języka polskiego w sposób naturalny, poprzez interakcję z polskimi kolegami i koleżankami.

 

Nakłaniamy nasze rodziny do wspierania rozwoju dwujęzyczności u swoich dzieci poprzez zachęcanie do komunikacji w języku angielskim w domu oraz czytanie dziecku jednej książki w języku angielskim tygodniowo.  W ciągu trzech lat trwania programu przedszkolnego oznacza to, że Państwa dziecka będzie miało za sobą ponad 100 książek przeczytanych po angielsku!  Co za bogate i przyjemne doświadczenie w nauce języka zarówno dla rodzicow jak i dziecka!  Posiadamy obszerną bibliotekę ponad 400 książek w języku angielskim, aby pomóc Państwu w tym procesie.

 

Book a tour