Dlaczego Montessori?

 

Kluczowe zasady

Metoda Montessori opiera się na dziewięciu kluczowych obszarach:

  • Ruch i Poznawanie - ruch może wzmocnić myślenie i uczenie się
  • Wybór - nauka i dobre samopoczucie poprawiają się, gdy ludzie mają poczucie kontroli nad swoim życiem
  • Funkcje wykonawcze - zdolność do skupiania swojej uwagi w sposób trwały i skoncentrowany sprzyja wielu pozytywnym zmianom i można ją wyćwiczyć
  • Zainteresowanie - ludzie uczą się lepiej, gdy są zainteresowani tym, czego się uczą
  • Unikanie nagród zewnętrznych - powiązanie nagród zewnętrznych z daną czynnością, takich jak pieniądze za czytanie lub wysokie oceny ze sprawdzianów, negatywnie wpływa na motywację do angażowania się w daną czynność, gdy nagroda zostaje wycofana.
  • Uczenie się z rówieśnikami i od rówieśników - współpraca może bardzo sprzyjać uczeniu się.
  • Uczenie się w kontekście - uczenie się w znaczących kontekstach jest często głębsze i bogatsze niż uczenie się w abstrakcyjnych kontekstach.
  • Sposoby zachowania nauczyciela i dziecka - określone formy interakcji dorosłych wiążą się z bardziej optymalnymi wynikami dziecka
  • Porządek w otoczeniu i umyśle - porządek w otoczeniu jest korzystny dla dzieci.

 

Powyższa lista pochodzi z książki ,,Montessori: The Science Behind the Genius" autorstwa Angeline Stoll Lillard.

 

Badania naukowe

Koncepcje i rezultaty podejścia Montessori zostały potwierdzone przez badanie naukowe.  Metoda Montessori optymalnie współdziała z naturalnym procesem rozwoju dziecka i wzmacnia jego wewnętrzną chęć do nauki.  Najlepsze podsumowanie badań nad Montessori znajduje się w książce "Montessori: The Science Behind the Genius, Third Edition" autorstwa Angeline Stoll Lillard (2016, Oxford University Press).  Lillard podaje szczegółowy opis badań, które wspierają metodę Montessori.  Rozróżnia również autenticzny środowiska Montessori w przeciwieństwa do środowisk, które zawierają jedynie elementy Montessori i pokazuje, że pełne korzyści ze stosowania metody są związane z wynikami uzyskiwanymi w całkowicie autenticznych środowiskach.  Badania Lillard są również dostępne na jej stronie: www.montessori-science.org.

 

Book a tour