O Montessori

Znana na całym świecie metoda Montessori jest największą alternatywną pedagogiką na świecie.  Jest to dogłębnie przebadana i oparta na naukowych kryteriach metoda nauczania i uczenia się.  Zapewnia ona dziecku optymalny proces uczenia się oraz ogólny rozwój, bazując na jego naturalnych skłonnościami i ciekawości, a nie występując przeciwko nim.  Podejście to wykorzystuje wrodzone dążenie dzieci do poznawania otaczającego je świata i oferuje znakomicie skonstruowany program nauczania.

 

Dzieci uczą się w klasach mieszanych wiekowo, co oznacza, że młodsze dzieci mają wzorce do naśladowania, a starsze rozwijają umiejętności przywódcze.  Grupa dzieci zróżnicowana wiekowo prowadzi do silnego poczucia wspólnoty z naciskiem na współpracę, a nie rywalizację.  W klasie, obszary nauki są zorganizowane w taki sposób, aby stworzyć środowisko edukacyjne skoncentrowane na dziecku, które wspiera umiejętność koncentracji i nieprzerwane okresy nauki.

 

Dzieci uczą się poprzez interakcję z szeroką gamą pięknie wykonanych materiałów edukacyjnych.  Materiały te pozwalają dziecku na naukę we własnym tempie i dostarczają serii zadań edukacyjnych zaprojektowanych tak, aby zaspokoić potrzeby każdego dziecka w każdym momencie jego unikalnej ścieżki rozwoju.

 

„Dzieci Montessori zazwyczaj osiągają lepsze wyniki w nauce, a co ważniejsze, mają lepiej rozwinięte funkcje wykonawcze.  Są również bardziej kreatywne i mają silniejsze więzi społeczne niż ich rówieśnicy uczęszczający do szkół konwencjonalnych.” Angeline Stoll Lillard, doktor, profesor psychologii, Uniwersytet w Wirginii

Book a tour