Zalety

Dwujęzyczność ma pewne oczywiste korzyści praktyczne, jeśli chodzi o komunikację z szerszym gronem osób z różnych krajów, łatwość podróżowania czy dostęp do możliwości edukacyjnych w innych krajach.  Inną korzyścią są rozszerzone możliwości zatrudnienia w takich dziedzinach jak handel międzynarodowy, a istnieją całe grupy różnych zawodów, w których znajomość więcej niż jednego języka jest kluczowym obszarem umiejętności.  Dwujęzyczność ma również kluczowe korzyści emocjonalne i daje dziecku wzbogacone doświadczenie intelektualne i kulturowe.

 

Badania naukowe dowodzą, że dwa języki są dla rozwoju dziecka lepsze niż jeden pod trzema względami.  Po pierwsze, dzieci wychowywane dwujęzycznie zdobywają wiedzę o języku ("świadomość metajęzykową") wcześniej niż ich jednojęzyczni rówieśnicy, co pomaga im w procesie nauki czytania i pisania.  Po drugie, rozwijają się one w obszarach pozajęzykowych co stanowi "efekt uboczny" przetwarzania dwóch języków, co rozwija u dziecka umiejętność myślenia koncepcyjnego.  Po trzecie, dzieci dwujęzyczne przejawiają głębsze zrozumienie i świadomość społeczną oraz szersze spojrzenie na świat.

 

‘Social scientists have confirmed for us that parents’ positive ideas about openness toward other cultures and respect for others can often be traced to experiences in learning other people’s languages and having the close interactions with people of other cultures that a common language permits.’ Barbara Zurer Pearson, ‘Raising a Bilingual Child

Cytaty z wypowiedzi osób dwujęzycznych:

Book a tour