Misja

Naszym celem jest stworzenie środowiska dydaktycznego pełnego troski, zapewniającego spokój, a zarazem zróżnicowanego pod względem kulturowym, które zapewni każdemu dziecku znakomite warunki do rozwoju na bazie metody Montessori.

 

Kultura naszego przedszkola dąży do tego, aby pomóc każdemu dziecku w osiągnięciu swojego pełnego potencjału, w uczeniu się z radością i w rozwinięciu zamiłowania do nauki na całe życie. Naszym celem w stosunku do każdego dziecka jest pozwolić mu rosnąć w dążeniu do niezależności, z pewnością siebie i wysoką samooceną, ale i zarazem w poszanowaniu do drugiego człowieka.

 

Jesteśmy oddani idei programu dwujęzycznego nauczania dla dzieci polskich oraz programu angielskiego dla naszych uczniów z innych krajów.

 

Dążymy do zapewnienia jak największego kontaktu i wymiany kulturowej pomiędzy dziećmi polskimi i dziećmi innych narodowości.

 

Dążymy do budowania pozytywnych relacji z naszymi dziećmi i ich rodzinami, pragnąc stać się wspierającą się wzajemnie i współpracującą ze sobą przedszkolną społecznością, składającą się z dzieci, grona pedagogicznego i rodziców.

 

Naszym celem nadrzędnym jest przygotowanie dzieci do dalszej nauki oraz do życia. 

 

 
Book a tour